ZAPYTANIE OFERTOWE – zorganizowanie i przeprowadzanie diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestnika projektu wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji  i IPD dla 55 osób

PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie diagnozy
potrzeb i predyspozycji uczestnika/czki projektu (Indywidualne spotkania z
doradcą zawodowym) wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji  i IPD dla 55 Uczestników/czek Projektu „Droga do sukcesu!” współfinansowanego

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty: