ZAPYTANIE OFERTOWE – zorganizowanie i przeprowadzanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Projektu „Droga do sukcesu!
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu:
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Przedmiotem zamówienia jest:
zorganizowanie i przeprowadzanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 5 grup (11 os. w grupie)

Dokumenty:

Continue reading...

ZAPYTANIE OFERTOWE – zorganizowanie i przeprowadzanie diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestnika projektu wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji  i IPD dla 55 osób

PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie diagnozy
potrzeb i predyspozycji uczestnika/czki projektu (Indywidualne spotkania z
doradcą zawodowym) wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji  i IPD dla 55 Uczestników/czek Projektu „Droga do sukcesu!Continue reading

Continue reading...